ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła. Drewniana z 1779 r., przebudowana pod koniec XIX w., trójwieżowa z łamanym dachem. Wokół ogrodzenie z murowaną bramką z XIX w.
Kościół NMP Wniebowziętej. Drewniany z 1938 r.
Lipa – pomnik przyrody. Okazałe drzewo w pobliżu cerkwi.
Stary Dom Zdrojowy. Charakterystyczny dom z pocz. XX w., odnawiany po licznych zniszczeniach, ob. siedziba Klubu Kuracjusza.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC WYSOWEJ
Blechnarka. Zabytkowa cerkiew (obecnie kościół) z XIX w. Rozległe tereny wypasu owiec.
Bieliczfla. Tereny po zniszczonej wsi. Zabytkowa cerkiew (obecnie kościół).
Hańczowa. Dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z XVIII w.
Klimkówka. Wieś przenoszona w inne miejsce w związku z budową zapory wodnej na Ropie. Stare chaty łemkowskie.


Kunkowa. Cerkiew unicka z XIX w. (obecnie prawosławna). Zabytkowa bramka drewniana w ogrodzeniu cmentarza.
Kwiatoń. Malownicza dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z XVII w. Drewniana bramka z XVIII w.
Leszczyny. Dawna cerkiew (obecnie kościół) z 1 połowy XIX w. Chaty łemkowskie z XIX w.
Łosie. Dawny ośrodek wytwórczy mazi do wozów, wyrabianej z ropy naftowej. Dawna cerkiew (obecnie kościół) z XIX w. W pobliżu wsi budowa zapory wodnej na Ropie.
Nowica. Drewniana cerkiew z 1 połowy XIX w. Chaty łemkowskie z XIX w.
Przysłop. Dawna cerkiew (obecnie kościół) z XVIII w.
Rotunda. Trudno dostępny w gąszczu leśnym cmentarz wojskowy z I wojny światowej.
Skwirtne. Malownicza dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z XIX w. Dwie zabytkowe bramki drewniane w ogrodzeniu cmentarza.
Uście Gorlickie. Wieś gminna. Dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z 1786 r. Kaplica cmentarna z 2 połowy XIX w. Domy z połowy XIX w. Pomnik ku czci partyzantów łemkowskich poległych w czasie II wojny światowej.

Categories: Polska

Comments are closed.