SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie zatok. Przewlekły nieżyt oskrzeli. Spastyczny nieżyt oskrzeli. Rozedma płuc. Pylica płuc. Choroby przełyku. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Przewlekły nieżyt żołądka. Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Przewlekły nieżyt i zaburzenia czynnościowe jelita grubego i cienkiego. Kamica dróg moczowych. Stany pooperacyjne dróg moczowych. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek i dróg moczowych. Zapalenie kłębuszków nerkowych. Stany po zatruciach ostrymi środkami nefro— i neurotoksycznymi. Niedobarwliwość z niedoboru żelaza. Niedobarwliwość megaloblastyczna w okresie remisji.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Wieś Wysowa leży w źródłowym biegu rzeki Ropy, w obrębie części Beskidu Niskiego zwanej Górami Hańczowskimi, w pobliżu granicy państwowej ze Słowacją.
Założona w 1437 r. jako wieś na prawie wołoskim posiadała już w XVI w. własną cerkiew, a także leżąc na ówczesnym ożywionym szlaku handlowym na Węgry była miejscem kontaktów handlowych i składu wina. W XVIII w. w pobliskim przysiółku Huta Wysowska wyrabiano szkło.


Wody mineralne do celów leczniczych, głównie kąpielowych zaczęto używać tu z inicjatywy właściciela wsi Macieja Lanckorońskiego od połowy XVIII w. Pierwszy budynek Zdrojowy z łazienkami wybudowano w 1812 r. (Ignacy Zychowicz).
Okresem rozkwitu uzdrowiska był przełom XIX i XX w. Podczas I wojny światowej Wysowa znalazła się przez dłuższy czas na linii frontu karpackiego (styk wojsk rosyjskich z austrowęgierskimi) i wszystkie urządzenia zdrojowe uległy zniszczeniu.
Dzięki staraniom spółki lekarskiej pod przewodnictwem W. Kraszewskiego w okresie międzywojennym wykonano kolejne odwierty wód mineralnych i częściowo wody te butelkowano, nie odbudowano jednak w pełni głównych urządzeń uzdrowiskowych.
W czasie II wojny światowej uległy dewastacji nie tylko istniejące urządzenia uzdrowiskowe lecz także i sama wieś.
W 1949 r. wznowiono na małą skalę butelkowanie wody mineralnej „Wysowianka”, dopiero jednak powstanie w 1959 r. PP Uzdrowisko Wysowa rozpoczęło nowy okres w dziejach miejscowości. Wybudowano wkrótce nowoczesne obiekty: zakład przyrodoleczniczy, sanatoria, rozlewnię wody mineralnej, oczyszczalnię ścieków, drogi dojazdowe itp.
Wysowa posiada znakomity mikroklimat (gęste lasy bukowe i mieszane) doskonałe, ciche tereny spacerowe, prawie nieskażone środowiśko naturalne, a także znikomy ruch drgowy i brak przemysłu. Jest również ośrodkiem wczasowym.

Categories: Polska

Comments are closed.