Polska

Wieniec – Zdrój

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Stany po zawale serca. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DZIECI
Przewlekła choroba reumatyczna serca. Zapalenie wsierdzia. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Wrodzone wady serca i naczyń krwionośnych. Gościec tkanek miękkich. Choroby układowe tkanki łącznej.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Wieś Wieniec-Zdrój leży w terenie nizinnym 6 km na zach. od Włocławka. Uzdrowisko otaczają zwarte lasy sosnowe o różnorodnym poszyciu z przewagą jałowca, leżące na b. grubej (ponad 100 m) warstwie piasków wydmowych pradoliny Wisły. Dzięki leśnemu otoczeniu lokalny klimat jest zaciszny, łagodny, z małymi wahaniami temperatury, powietrze zaś jest przesycone substancjami eterycznymi lasu iglastego.
Początki uzdrowiska sięgają lat 1898-1907, kiedy to po długotrwałych badaniach geologicznych w dobrach barona Leopolda Kronenberga nawiercono źródła wód mineralnych. W 1906 r. warszawscy lekarze: Serkowski, Sokołowski, Landau i in. zbadawszy właściwości źródeł i klimatu orzekli celowość wybudowania tu nawet znacznego uzdrowiska.
W 1923 r. wydzierżawiono włocławskiej spółce mjr. S. Smołki 7 ha lasów z tryskającym fontanną źródłem i studnią artezyjską. Odtąd aż do wybuchu II wojny światowej trwał ciągły rozwój urządzeń uzdrowiskowych.
Ob. Wieniec-Zdrój oprócz wód mineralnych wykorzystuje też borowiny z wielkiego lokalnego złoża torfów niskich (ok. 156 000 m3 przy zapotrzebowaniu rocznym ok. 300 m3).
Posiadając charakter małej, izolowanej osady śródleśnej, jest jednak Wieniec-Zdrój dość dobrze dostępny dzięki miejskiej komunikacji autobusowej z Włocławka oraz komunikacji PKS
Brak obiektów o charakterze atrakcji turystycznyćh.

Categories: Polska

Comments are closed.