Glinik Mariampolski. Najbardziej uprzemysłowiona część Gorlic (m.in. rafineria powstała z zakładu destylacji ropy naftowej założonego w 1885 r). Kilka lat mieszkał tu Wincenty Pol. Pałac z 1840 r., odbudowany w 1958 r. po zniszczeniach wojennych.
Gorlice. Miasto, ok. 13 000 mieszk., założone w XIV w., stary ośrodek górnictwa naftowego. W czasie I wojny światowej toczyły się tu przez 4 miesiące bardzo ciężkie walki wojsk rosyjskich z austrowęgierskimi zakończone wiosną 1915 r. przełamaniem frontu przez wojska niemiecko-austrowęgierskie. Stąd wielki cmentarz wojskowy z tego okresu w mieście i duża ich ilość w okolicy. Kościół z 2 połowy XIX w.; wewnątrz obrazy J. Styki i J. Mehoffera. Częściowo zabytkowy ratusz. Zabytkowe kamieniczki. Pozostałości dworu obronneg Karwacjanów z XV-XVII w. Zajazd z XVIII-XIX w. Kuźnia z 2 połowy XIX w. Muzeum Regionalne.
Harkiowa. Wieś odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy jako ośrodek partyzancki w czasie II wojny światowej. Kościół z 1896 r. Pomnik ku czci poległych partyzantów.


Kobylanka. Wieś znana z eksploatacji ropy naftowej. Kościół z XVIII w.; cenne wyposażenie z XVI-XIX w. Ruiny dworu z XVI-XVIII w. Obok pozostałości parku krajobrazowego.
Kornuty. Rezerwat skalno-leśny o pow. 7 ha obejmujący grupę fantastycznie ukształtowanych skał z piaskowca magurskiego oraz fragment lasu z reliktowym stanowiskiem kosodrzewiny i z dużą ilością rzadkich owadów.
Kryg. W okolicy eksploatowane pola naftowe. W 1885 r. założono tu szkołę wiertaczy i kierowników kopalni naftowych. Na zach. skraju wsi wzniesienie ze śladami d. umocnień, zwane zamczyskiem lub grodziskiem.
Libusza. W okolicy tereny eksploatacyjne ropy naftowej. Drewniany kościół późnogotycki z XV w.; wieża z 1607 r., tryptyk i chrzcielnica z XVIII w.,renesansowy ołtarz. Dwór drewniany z 1 połowy XIX w. Obok stary park krajobrazowy. Drewniany spichlerz z 1 połowy XIX w. Zabytkowe chaty. Ludowa kapliczka.
Lipinki. Wieś gminna, jeden z większych ośrodków przemysłu naftowego. Kościół z XVIII w.; gotycka figura MB (Wniebowzięta Piękna Madonna) koronowana w 1980 r. Dwór z pocz. XX w. Obok stary park.
Małastów. D. cerkiew (ob. kościół) z 1806 r. Zabytkowe chaty łemkowskie.
Męcina Wielka. Tereny poeksploatacyjne ropy naftowej. W pobliżu wsi kapliczka unicka.
Owczary Górne. D. cerkiew drewniana (ob. kościół) z 1653 r.
Przełęcz Małastowska. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej.
Sękowa. Wieś gminna. Drewniany kościół późnogotycki z 1 połowy XVI w. zrekonstruowany po zniszczeniach obu wojen światowych. W okolicy cmentarze wojskowe z I wojny światowej.
Siary. W okolicy tereny kończącej się eksploatacji ropy naftowej. Pałac z 1900 r, ob. filialne sanatorium uzdrowiska Wapienne. Obok malowniczy park.
Zagórzany. Tu Wincenty Pol (przebywający jako nauczyciel w szkole dla szlachcianek) napisał „Pieśń o ziemi naszej”. Pałac neogotycki z lat 1834-39, odrestaurowany po zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Obok malowniczy park. Kościół z 1816 r. Pomnik zestrzelonych w 1944 r. lotników radzieckich.

Categories: Polska

Comments are closed.