SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Choroba zwyrodnieniowa drobnych stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne. Lekkie postacie choroby Bechterewa. Stany pourazowe kości i stawów. Wrodzone wady narządu ruchu.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Wapienne jest wsią położoną w głębokiej i zacisznej kotlinie u pn.—zach. krańca pasma Magury Wątkowskiej.
Została założona po 1546 r. na podstawie przywileju króla Zygmunta I Starego. Posiada cenne źródła mineralne, których lecznicze właściwości znane były już w XVII w. W 1812 r. z leczniczych zabiegów kąpielowych w miejscowych wodach korzystali żołnierze napoleońscy. W 1848 r. zbudowano tu pierwsze łazienki z 50 wannami. Zabudowa zdroju była kilkakrotnie niszczona pożarami.
Zbudowany w 1924 r. zakład zdrojowy został zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w 1958 r. działa obecnie w zakresie kąpieli mineralnych i borowinowych. Bazę surowcową uzdrowiska stanowi 5 ujęć unikalnych wód leczniczych oraz pokłady borowiny o pow. 5 ha położone na stoku Kamiennej Góry.
W sezonie letnim obiekty uzdrowiska są wykorzystywane częściowo na organizację wczasów i kolonii.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Cmentarz żołnierzy z I wojny światowej.
Dwa samowypływy ropy naftowej. Położone w pd.—zach. części wsi na terenie d. szybów eksploatacyjnych. Uwaga! Zachować ostrożność, teren nie zabezpieczony.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC WAPIENNEGO
Banica. Wieś zniszczona w czasie II wojny światowej. Pomnik zestrzelonych w 1944 r. lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Bartne. Wieś zamieszkała przez Łemków. Cerkiew unicka z XVIII w., siedziba Muzeum Sztuki Cerkiewnej. Cerkiew prawosławna z XIX w. Zabytkowe chaty lemkowskie. Spichlerz z XIX w.
Bielanka. Wieś zamieszkała przez Łemków posiadających własny zespół pieśni i tańca. Cerkiew z 1792 r. z ciekawym wyposażeniem. Łemkowskie Muzeum Pawła Stefanowskiego. Zabytkowe chaty łemkowskie.
Bodaki. Interesująca architektonicznie zabytkowa cerkiew.
Diabli Kamień. Pomnik przyrody na pd. od wsi Folusz, grupa skał z gruboziarnistego piaskowca porośniętych liściastym porostem. Umbicularia z okresu lodowcowego.
Folusz. Wieś letniskowa o dużych walorach mikroklimatycznych, i ze źródłami mineralnymi. Eksploatacja ropy naftowej. Hodowla pstrągów. Na pd. od wsi pomnik przyrody Diabli Kamień (patrz hasło).

Categories: Polska

Comments are closed.