ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC USTKI
Bierkowo. Kościół neoromański z XIX w., przebudowany w 1924 r. Chałupa szachulcowa z 1857 r.
Bruskowo Wielkie. Kościół eklektyczny z 1863 r.
Bydlino. Kilka starych chałup szachulcowych.
Charnowo. Kościół z wieżą gotycką z XV w.; wewnątrz gotyckie rzeźby i ołtarz barokowy z XVII w. Chałupy szachulcowe z XVIII-XIX w. z ozdobnymi nadokniami. Liczne stare lipy i dęby.
Dębina. Przy wjeździe na d. dziedziniec dworski dwa głazy (kamienie młyńskie) oraz dąb o obwodzie 4.8 m. Park podworski. Chałupy szachulcowe z 1 poł. XIX w.
Duninowo. Kościół gotycki z XV w., jednonawowy, kilkakrotnie przebudowywany; wieża zach. zwieńczona barokowym hełmem z latarnią. Chałupy szachulcowe, kryte strzechą, parterowe i piętrowe, z 1 poł. XIX w. Na południe od wsi wiatrak typu holenderskiego.
Gać. Dwór z XVIII w., przebudowany w XIX w. Obok park ze starodrzewem. Kuźnia z 2 poł. XVIII w.
Gałęzinowo. Grodzisko wczesnohistoryczne.
Grabno-Zimowiska. Kościół późnogotycki z poł. XVI w. Dwór z XVI w., przebudowany w 1 poł. XIX w. Obok park zabytkowy. Przykłady budownictwa ludowego.
Jezioro Gardno. Pow. 24.69 km2, maks. głębokość 2.6 m. Kryptodepresyjne (dno poniżej poziomu morza) jezioro przybrzeżne o porosłych trzciną, zabagnionych i torfiastych brzegach. Stanowi jedno z największych w Europie miejsc odpoczynku ptactwa przelotnego.
Jezioro Modła. Rezerwat ptaków i roślin wodnych.
Lędowo. Chałupy szachulcowe z wypełnieniem glinianym. Na południowym-wschodzie od wsi wiatrak z 1 poł. XIX w.
Lędowskie Wydmy. Zespół wydm o łącznej dł. 4.5 km i szer. 1.5 km, posiadających urozmaiconą rzeźbę (wys. względne 10-40 m), porośniętych lasem sosnowym i roślinnością wydmową.
Machowinko. Pałac dworski (ob. prewentorium dziecięce); budynek bramny z 1649 r. Wokół park z różnorodnym drzewostanem. Chałupy szachulcowe i zagrody czworoboczne.
Machowino. Kościół z 1880 r.; cenne wyposażenie, m.in. renesansowe malowidła na szkle z 1570 r. Zabytkowy dwór, obok park.

Ustka

Ustka

Marszewo. Kościół z 1863 r.; gotycka wieża, renesansowa ambona z XVII w.
Modlinek. Chałupy szachulcowe. Na południe od wsi park leśny ze starodrzewem.
Modła. Chałupy szachulcowe z ok. 1800 r.
Możdżanowo. Kościół z XIV-XV w., rozbudowany na pocz. XVII w. Budownictwo ludowe: budynki bramne z XVII-XVIII w.
Niestkowo. Dwór z 1 poł. XIX w., murowany, późnoklasycystyczny. Obok park ze starymi dębami. Kilka starych zagród czworobocznych.
Objazda. Kościół szachulcowy z 1606 r. Park podworski. Chaty szachulcowe i zagrody czworoboczne. Ruina wiatraka holenderskiego.
Osieki Słupskie. Dwór późnoklasycystyczny z XIX w. Obok park ze starodrzewem
Pęplino. Przykłady budownictwa ludowego z pocz. XIX w.
Pieszcz. Kościół gotycki z XV w., rozbudowany w XVII-XVIII w. Pałac neogotycki z pocz. XIX w., murowany, w formie zamku obronnego. Obok park. Drugi park z sadzawką i wyspą. Przykłady budownictwa ludowego.
Poddąbie. Zagrody szachulcowe z XVIII-XIX w.
Przewłoka. Stare domy szachulcowe z wypełnieniem ceglanym.
Postomino. Kościół neobarokowy z poł. XIX w. Pałac z XVIII w. Obok park ze starodrzewem.
Rowy. Kościół neoromański z 1849 r., salowy, z głazów narzutowych. Przy kościele cmentarz marynarzy z rozbitych statków. Liczne chałupy szachulcowe.
Słupsk. Dawne miastoi wojewódzkie, ok. 95 000 mieszk. Ważny węzeł kolejowy i drogowy (m.in. połączenie autobusem miejskim z Ustką). Duży ośrodek przemysłowy i turystyczny. Kościół NMP – trójnawowa bazylika z 2 poł. XIV w., odbudowana w 1948 r.; zabytkowe, renesansowo-barokowe wyposażenie wnętrza. Kościół podominikański św. Jacka z XV w.; wieża z barokowym hełmem. Zamek książąt pomorskich z 1507 r. Zespół średniowiecznych fortyfikacji: dwie bramy miejskie (Młyńska i Nowa), Baszta Czarownic i kilka odcinków murów miejskich. Kaplica św. Jerzego z 1689 r. na założeniach gotyckich. Młyn zamkowy, obecnie obiekt muzealny. Spichlerz szachulcowy z XIX w. Poczta główna z 1879 r. Ratusz z XIX-XX w. Kamienice mieszczańskie. „Karczma Słupska” i „Karczma Pod Kluką” – restauracje specjalizujące się w daniach regionalnych.
Strzelili. Kościół z XIX w. z fragmentami z XV w. Zagrody z XIX w.
Włynkówko. Chałupy szachulcowe z 1 poł. XIX w. Dwór murowany późnoklasycystyczny z poł. XIX w.
Wodnica. Zagrody czworoboczne ze stodołami.
Wytowno. Kościół gotycki z XIV w.; wewnątrz rzeźby gotyckie (m.in. Madonna z Dzieciątkiem z ok. 1400 r.). Dwór obronny z XVII w.; zachowany fragment fosy.
Zalesin. Chaty z XVIII w.
Zaleskie. Kościół szachulcowy z XVIII w., salowy, wyposażenie barokowe. Dwór z XVIII w. Obok park. Liczne stare zagrody. Ruina wiatraka holenderskiego.

Categories: Polska

Comments are closed.