Informacje dla lekarza

Leczenie Planowane poza granicami kraju – jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Leczenie Planowane może być przeprowadzone:

 • poza granicami kraju na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 42j)
  i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju – decyzja Prezesa NFZ
 • w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydawana przed rozpoczęciem leczenia http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/leczenie-planowane-uprzednia-zgoda-na-uzyskanie-leczenia-poza-granicami-kraju.html
 • w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju  w terminie niezbędnym – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne

Leczenie planowane poza granicami kraju dotyczące świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

Informacje dla pacjenta – wypełnianie wniosku

Informacje dla lekarza – wypełnianie wniosku

Wzór wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=12&dzialnr=1&artnr=6390

Informacje dla pacjenta

Leczenie Planowane poza granicami kraju – jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Leczenie Planowane może być przeprowadzone:

 • poza granicami kraju na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 42j)
  i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju – decyzja Prezesa NFZ
 • w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydawana przed rozpoczęciem leczenia http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/leczenie-planowane-uprzednia-zgoda-na-uzyskanie-leczenia-poza-granicami-kraju.html
 • w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju  w terminie niezbędnym – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne

Leczenie planowane poza granicami kraju dotyczące świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

Informacje dla pacjenta – wypełnianie wniosku

Informacje dla lekarza – wypełnianie wniosku

Wzór wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=12&dzialnr=1&artnr=6389

Ogłoszenie o zatrudnieniu – GPF/14/123

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=13&artnr=6321

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ

Leczenie Planowane poza granicami kraju – jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Leczenie Planowane może być przeprowadzone:

 • poza granicami kraju na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 42j)
  i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju – decyzja Prezesa NFZ
 • w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydawana przed rozpoczęciem leczenia http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/leczenie-planowane-uprzednia-zgoda-na-uzyskanie-leczenia-poza-granicami-kraju.html
 • w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju  w terminie niezbędnym – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne

Leczenie planowane poza granicami kraju dotyczące świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

Informacje dla pacjenta – wypełnianie wniosku

Informacje dla lekarza – wypełnianie wniosku

Wzór wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=12&dzialnr=1&artnr=6392

Wzór wniosku do Prezesa NFZ

Leczenie Planowane poza granicami kraju – jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Leczenie Planowane może być przeprowadzone:

 • poza granicami kraju na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 42j)
  i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju – decyzja Prezesa NFZ
 • w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydawana przed rozpoczęciem leczenia http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/leczenie-planowane-uprzednia-zgoda-na-uzyskanie-leczenia-poza-granicami-kraju.html
 • w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju  w terminie niezbędnym – decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne

Leczenie planowane poza granicami kraju dotyczące świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

Informacje dla pacjenta – wypełnianie wniosku

Informacje dla lekarza – wypełnianie wniosku

Wzór wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=12&dzialnr=1&artnr=6391

Wykaz świadczeń objętych uprzednią zgodą

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=32&artnr=6375

Dane Krajowych Punktów Kontaktowych w innych państwach członkowskich UE

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=32&artnr=6374

Przybliżona wysokość przysługującego zwrotu kosztów

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=32&artnr=6377

Leczenie planowane wymagające uprzedniej zgody

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=32&artnr=6376

Zwrot kosztów świadczeń

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIPArticle source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=32&artnr=6378