SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Choroba zwyrodnieniowa stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne. Zespół bólowy lędźwiowo-krzyżowy. Stany pourazowe kości i stawów. Wady postawy.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Swoszowice, dawniej wieś, od 1973 r. część Krakowa, leżą w pagórkowatym terenie południowej części obszaru Krakowa, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Wielickiego.
Miejscowość znana była z leczniczych właściwości swych źródeł już w XVI w. Początki zorganizowanego lecznictwa sięgają przeł. XVIII i XIX w., a w 1811 r. otwarto tu pierwszy nowoczesny zakład kąpielowy. W 1905 r. inż. arch. Antoni Mateczny wybudował zakład kąpieli siarczano-solankowych, który pomimo przejściowej zmiany funkcji w czasie okupacji hitlerowskiej (fabryka gumy) i dewastacji wojennej, do dziś pozostaje głównym obiektem uzdrowiskowym.


Swoszowice posiadają bardzo rzadko spotykane – ze względu na nasycenie – źródła wód siarczkowych oraz wysokowartościową borowinę leczniczą. Unikalne jest też stosowanie tu od niedawna leczenia jazdą konną (hipoterapia) we współpracy z miejscowym klubem jeździeckim „Krakus”.
W Swoszowicach nie ma zakładów przemysłowych, a większe tego typu obiekty (np. zakłady sodowe w Borku Fałęckim czy nowohucki kombinat metalurgiczny) nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Łazienki. Budowla z 1905 r., główny obiekt uzdrowiskowy.
Park Zdrojowy. Obszerny teren zielony wokół Łazienek zawierający wiele starych, okazałych drzew (m.in. modrzewie, topole, kasztanowce).

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC SWOSZOWIC
Droginia. Dwór z XVIII w. Obok park krajobrazowy z XVIII w.
Gaj. W XVII-XIX w. własność rodziny gen. Józefa Bema. Kościół z 2 połowy XV w., rozbudowany w 2 połowie XIX w. Budynek podworski na murach z XVIII-XIX w. Głogoczów. Podcieniowy lamus dworski z XVIII w. Kościół z 1812 r.

Categories: Polska

Comments are closed.