Polska

Rymanów-Zdrój

Miejsce Piastowe. Murowany kościół parafialny z 1888 r. Kościół MB Królówej Polski z 1935 r. Klasztor Michalitów z lat 1898-1905. Dwór z przełomu XVIII i XIX w. Obok park krajobrazowy z XIX w. W okolicy kilkanaście zabytkowych kaplic i figur z XIX w.
Mymoń. Na tzw. Zamczysku ruiny zamku z przełomu XIV i XV w., zbudowanego na miejscu średniowiecznego grodziska z X-XIII w.
Przełom Jasiołki. Objęty rezerwatem krajobrazowym przełomowy odcinek rzeki Jasiołki pomiędzy wzniesieniami Ostrej i Piotrusia, porośnięty pierwotnym lasem.
Przełom Wisłoka. Głęboki jar Wisłoka w okolicy Mymonia i Sieniawy, pełen stromizn i progów skalnych w korycie rzeki.
Pustelnia bł. Jana z Dukli. Neogotycka kaplica z 1887 r. i drewniany domek pustelniczy.
Rezerwat Tysiąclecia. Na północno-zachodnim stoku Cergowej 63 ha lasu bukowo-jodłowego ze stanowiskami cisów oraz ciekawymi formami skalnymi z piaskowca magurskiego.
Rogi. Drewniany kościół z 1600r., przebudowany w 2 połowie XIX w.


Równe. Kościół z końca XIX w. Pomnik ku czci ofiar terroru hitlerowskiego.
Rymanów. Miasto, około 3 500 mieszkańcow, odbudowane po dużych zniszczeniach II wojny światowej. Kościół późnobarokowy z 1780 r.; wewnątrz nagrobek z 1580 r. kasztelana halickiego Jana Siemieńskiego i jego rodziny. Ruiny bożnicy kamiennej z XVIII w. Dwie dzwonnice i plebania z XVIII w. Dom Bieleckich z XIX w., zbudowany na wzór szwajcarski, obecnie Izba Pamiątek. Kamienice mieszczańskie z XIX w. Klasycystyczny dwór z początku XIX w. Obok zabytkowy park krajobrazowy. Pomnik i cmentarz jeńców radzieckich w miejscu obozu hitlerowskiego dla jeńców radzieckich działającego w latach 1942-43.
Targowiska. Kościół drewniany z lat 1736-40, rozbudowany w XIX w. Zespół dworski z XVIII-XIX w. pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII w.
Tarnawka. Teren po zniszczonej wsi, nieliczne ślady, m.in. cmentarz.
Tylawa. Dawna cerkiew barokowa (obecnie kościół) z początku XVIII w., rozbudowana w 2 połowie XIX w.
Wietrzno. Modrzewiowy kościół z 1752 r. Na grzbiecie wzniesienia w pobliżu wsi wczesnośredniowieczne grodzisko zwane dawniej Wietrznów.
Wołtuszowa. Wieś zniszczona przez bandy UPA. Zachowane drzewa otaczające niegdyś cerkiew.
Wólka. Tereny po nie istniejącej wsi łemkowskiej z zachowanymi resztkami zabudowań i drzewami owocowymi.
Wrocanka. Dwór z przełomu XVIII i XIX w. o cechach klasycystycznych.
Zawadka Rymanowska. Drewniana cerkiew z 1855 r.; drewniana dzwonnica z 1 połowy XIX w. Kaplica z XVIII w.
Zboiska. Kapliczka ze świątkami w stylu baroku ludowego. Dawny zajazd drewniano-murowany z XVIII w.

Categories: Polska

Comments are closed.