Polska

Rymanów-Zdrój

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC IWONICZA-ZDROJU I RYMANOWA-ZDROJU
Bałucianka. Dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z 2 połowy XVIII w., odnawiana w XIX w. Dzwonnica murowana z 2820 r.
Besko. Kościół drewniany z 1755 r., rozbudowany w 1893 r. Plebania z XVII w. Dawny zajazd z przełomu XVIII i XIX w. Park krajobrazowy z XIX w.
Bóbrka. Światowa kolebka przemysłu naftowego. Skansen Przemysłu Naftowego, w którym pierwszy w świecie ręczny szyb naftowy i kuźnia kopalniana założona przez Ignacego Lukasiewicza w 1854 r. Pamiątkowy obelisk I. Lukasiewicza. Neogotycki kościół z 1915 r.
Cergowa. Dwór z I połowy XIX w. Obok pozostałości zabytkowego parku. Drewniane domy z końca XIX w. Dom w którym urodził się gen. Józef Skrzynecki, jeden z przywódców powstania listopadowego w 1830 r.
Cisy w Nowej Wsi. Na zachodnim stoku Cergowej, w pobliżu czerwonego szlaku objęte rezerwatem przyrody stanowisko kilkudziesięciu cisów.


Dukla. Miasto, ok. 1 200 mieszkańców, ośrodek turystyczny związany ze szlakiem drogowym wiodącym przez Przełęcz Dukielską (ważne przejście graniczne do Słowacji). Kościół św. Marii Magdaleny z 2 połowy XVIII w.; dzwonnica późnobarokowa z XVIII w. Zespół klasztorny Bernardynów: kościół bł. Jana z Dukli z 2 połowy XVIII w.; ogrodzenie dziedzińca przykościelnego (z bramą i statuami) z 2 połowy XVIII w.; klasztor z I połowy XVIII w. Ruiny synagogi z 2 połowy XVIII w. Pałac Mniszchów, późnobarokowy z XVII w., przebudowany w XVIII-XIX w. Obok park geometryczno-krajobrazowy z 2 połowy XVIII w. Ratusz z XIX w. Muzeum Braterstwa Broni dokumentujące operację karpacko-dukielską w 1944 r. Cmentarz wojskowy poległych w 1944 r.; monumentalna brama i pomnik poległych.
Iwonicz. Drewniany kościół z 1464 r. Zbór ariański z XVII w z zegarem słonecznym na południowej ścianie. Zespół pałacowy Załuskich z 1 połowy XIX w. Obok pozostałości parku krajobrazowego. Klasycystyczny kamienny most z 2782 r. Dawny zajazd z przełomu XVIII i XIX w. Zabytkowa kapliczka z drewnianą figurką św. Floriana. Obok wejścia na dziedziniec kościelny około 500-letni dąb.
Jasionka. Kościół z XVIII w. z dzwonnicą z XIX w. Drewniane domy z XIX w.
Klimkówka. Kościół z 1854 r., rozbudowany w 1906 r. Zabudowa wsi z XIX w. Kamienne figury przydrożne z XIX w. Izba Pamiątek ze zbiorami etnograficznymi. Nad Kościółkow Wodą drewniany kościółek z 1868 r. przy źródełku ujętym w oryginalną studzienkę.
Królik Polski. Drewniany kościół z lat 1754-56. Pozostałości obwarowań cmentarza kościelnego z XVII w. Domy drewniane z XIX w. Mogiła i pomnik ofiar hitleryzmu.
Królik Wołoki. Nieczynna cerkiew z kamienia rzecznego z 1845 r.
Las Grabiński. Obelisk piaskowcowy na miejscu egzekucji 72 mężczyzn z Iwonicza i Lubatowej dokonanej przez hitlerowców w 1944 r.
Las Piekliska. Około 300 m na północ od lasu kapliczka z 1341 r.
Lubatowa. Neogotycki kościół z 1921 r. Drewniany spichlerz z XIX w. Pomnik i mogiły 38 mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców w 1944 r. w Lesie Grabińskim.

Categories: Polska

Comments are closed.