Jezioro Myczkowskie. Powstałe w latach 1956-60 (na bazie projektów przedwojennych) sztuczne jezioro zaporowe wykorzystywane do celów energetycznych i rekreacyjnych.
Jezioro Solińskie. Sztuczny zbiornik wodny na Sanie zbudowany w latach 1960-68 (pow. 21 km2, obj. 500 mln m3), wykorzystywany do celów energetycznych (patrz: Solina).
Leski Kamień. Malownicza skała piaskowcowa, pomnik przyrody.
Lesko. Miasto, ok. 5 800 mieszk., ważny punkt wypadowy w Bieszczady. Wymieniane jako osada w 1436 r. Posiada dwa rynki. Pozostałości średniowiecznego zamku Kmitów. Kościół z pocz. XVI w., przebudowany w XVIII-XIX w. Obok dzwonnica z XVIII w. D. synagoga z XVI-XVII w., przebudowana w XVII i XX w., ob. dom kultury. Obok zabytkowy kirkut.


Łobozew Górny. Kościół drewniany z 1887 r. Pomnik rozstrzelanych przez hitlerowców we wrześniu 1944 r.
Myczkowce. Spichlerz z XIX w. Na lewym brzegu Sanu, na wzgórzu grodzisko z X-XI w. Na pn. skraju wsi nad Sanem pomnik przyrody Skalna Ściana.
Olszanica. D. karczma z XVIII-XIX w. Zespół dworski z 1905 r. Obok zabytkowy park z XIX w. D. cerkiew (ob. kościół) z 1900 r.
Orelec. D. cerkiew drewniana (ob. kościół) z XVII w. Obok dzwonnica z XX w.
Polana. D. cerkiew drewniana (ob. kościół) z 1720 r. Obok dzwonnica z XIX w. W pobliżu niewielka jaskinia i wodospad.
Progi Skalne. Ciekawe formy skalne w korycie rzeki Hoczewki, pomnik przyrody.
Skalna Ściana. Urwisko brzegowe Sanu z odsłoniętą strukturą fliszową, pomnik przyrody.
Solina. Ośrodek turystyczno—wypoczynkowy przy zaporze na Sanie tworzącej Jezioro Solińskie. Elektrownia Solina i zapora udostępnione do zwiedzania po uzgodnieniu. Przy zaporze ośrodek zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego.
Stefkowa. D. cerkiew drewniana (ob. kościół) z lat 1836-40.
Strwiążek. Część Ustrzyk Dolnych. Cerkiew murowana z lat 1831-38. Chaty konstrukcji zrębowej z XIX w.
Średnia Wieś. Kościół drewniany z XVII w. Pozostałości dworu obronnego z XVI-XVII w. Obok pozostałości parku z pomnikowymi dębami. Chaty z XIX w.
Uherce Mineralne. Przed II wojną światową zalążek uzdrowiska. Kościół obronny z 1757 r.
Ustjanowa. W okresie międzywojennym ośrodek szkolenia pilotów wojskowych i lotnisko szybowcowe. D. cerkiew drewniana (ob. kościół) z XVII w. Pomnik lotników polskich poległych w czasie II wojny światowej.
Ustrzyki Dolne. Jako wieś wymieniane w XV w., ob. miasto, ok. 9 600 mieszk. Główny punkt wypadowy w Bieszczady, ośrodek sportów zimowych. Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze. Cerkiew unicka z 1847 r. D. synagoga z XIX w. Domy z XIX w.
Wołkowyja. Wieś letniskowa, ośrodek sportów wodnych. Nowoczesny ośrodek zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego.

Categories: Polska

Comments are closed.