SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Reumatoidalne zapalenie stawów. Lekkie Stany zzsk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Stany pourazowe kości i stawów. Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych. Przewlekły nieżyt oskrzeli. Pylica płuc.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Polańczyk to stara wieś istniejąca od 1580 r., położona w Bieszczadach, nad zach. brzegiem zaporowego Jeziora Solińskiego.
Część uzdrowiskowa znajduje się o 1,5 km na wsch. od wsi, na malowniczym, wąskim półwyspie wchodzącym w głąb jeziora. Powstała ona niedawno – pierwszy budynek kompleksu wypoczynkowo—sanatoryjnego oddano do użytku w 1970 r. – i nie posiada jeszcze pełnej struktury użytkowej. Głębokie, zalesione zatoki jeziora przypominające fiordy czynią, że położenie uzdrowiska jest niezwykle atrakcyjne i malownicze.
Polańczyk został zaliczony do miejscowości wczasowych w 1967 r., a od 1974 r. podlega niektórym przepisom o uzdrowiskach, tzn. jest uzdrowiskiem w rozwoju. Dzięki nieskażonemu środowisku, odwiertom wód mineralnych i bardzo atrakcyjnej lokalizacji możliwości Polańczyka jako uzdrowiska są znaczne i czekają na dalsze wykorzystanie.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Kapliczka zabytkowa. Budowla z XIX w.
Kościół MB Królowej Polski. Dawna cerkiew z 1907 r.; wyposażenie z cerkwi w Łopiance, m.in. ikona MB z Dzieciątkiem z XVIII w., dzwonnica z XIX w.
Plebania. Równowiekowa z kościołem.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC POLAŃCZYKA
Baligród. W latach 1634-1914 miasto, obecnie wieś gminna. W czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie wraz z okolicą teren zaciętych walk z bandami UPA. Pozostałości dawnego dworu Balów z XVI-XVII w. Cmentarz i pomniki żołnierzy polskich i radzieckich poległych w walce z bandami UPA.
Bereźnica Wyżna. Dawna cerkiew drewniana (obecnie kościół) z 1839 r. Obok równowiekowa dzwonnica drewniana. Chaty z XIX w. Obelisk z 1976 r. upamiętniający pobyt pisarza historycznego Zygmunta Kaczkowskiego w latach 1845-46 (w charakterze zarządcy majątku Bóbrka).
Bóbrka. Pomnik uczestników tzw. powstania leskiego w 1932 r. Obelisk z 1977 r. upamiętniający pobyt komediopisarza Józefa Blizińskiego w latach 1876-88 (w charakterze zarządcy majątku).
Dziurdziów. Dwór z XIX w. Obok zabytkowy park. Dawna cerkiew (obecnie kościół) z 1928 r.
Hoczew. Gniazdo rodowe Balów, przejściowo w posiadaniu Fredrów. Kościół barokowy z 1744 r. Dzwonnica i plebania z XVIII w. Dawna karczma z przełomu XVIII i XIX w. Grodzisko z X-XI w. Powyżej wsi pomnik przyrody Progi Skalne (patrz hasło).

Categories: Polska

Comments are closed.