ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC ŁEBY
Cecenowo. Stara wieś kaszubska, wielodrożnica. Kościół neogotycki z poł. XIX w.; marmurowa chrzcielnica z 1872 r., pająk ośmioramienny z 1871 r., stara misa cynowa. Klasycystyczny dwór parterowy z XVIII-XIX w. Obok park krajobrazowy ze starodrzewem. Na cmentarzu kaplica z poł. XIX w.
Chabrowo. Wieś letniskowa. Stare osiedle kaszubskie, od 1565 r. własność znanej rodziny pomorskiej Wejherów. Pałacyk magnacki z ok. 1660 r.; lewa oficyna z poł. XIX w., prawe skrzydło z wieżą z 1907 r. W pobliskim parku kaplica grobowa z XIX w. Kościół barokowy z 1669 r., restaurowany na przeł. XIX i XX w. Chałupy szachulcowe z XIX w.


Ciemino. Dwór późnoklasycystyczny z poł. XIX w. Stara aleja lipowo-jesionowa.
Gać. Wieś starosłowiańska w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego. Dwór z 1 poł. XVIII w. Obok budynek gospodarczy z 1856 r. Ośmioboczna, piętrowa kuźnia
z XVIII w. Chałupy z XIX w.
Główczyce. Wieś gminna. Dawna osada słowiańska, pierwsza wzmianka z 1252 r. Kościół neogotycki z pozostałościami wyposażenia z poprzedniego kościoła z 1577 r. Dwór neogotycki, murowany, z poł. XIX w. Domy szachulcowe z XIX w. Kuźnia murowana z poł. XIX w. z podcieniem.
Izbica. Stara słowiańska wieś ulicówka. Przykłady słowińskiego budownictwa ludowego. Na cmentarzu stare krzyże żeliwne z nazwiskami słowińskimi. Kościół neogotycki z 1930 r.
Kluki. Stara słowiańska wieś ulicówka. Skansen słowiński: drewniany dom mieszkalny z przeł. XVIII i XIX w., trzy budynki gospodarcze. Drewniane chałupy z XVIII-XX w. Na pd. od wsi rezerwat ptasi „Klukowe Łęgi”.
Nowęcin. Pałac starościński rodziny Wejherów z pocz. XVII w., przebudowany w XIX otoczony fosą. Kaplica z XV w. Kaplica grobowa z XIX w. Spichlerz z XVIII w. Stare zabudowania folwarczne. Zabytkowy gołębnik.
Pobłocie. Zabytkowy dwór w parku ze starodrzewem. Na pd. od wsi tereny bagienne z rzadką roślinnością, objęte rezerwatem „Torfowisko Pobłockie”.
Przebędowo Słupskie. Dwór murowany z 2 poł. XVIII w., przebudowany.
Równo. Dwór w otoczeniu starych drzew (gł. świerki i buki). Grodzisko wyżynne z okresu kultury łużyckiej. Na nim drugie – wczesnośredniowieczne.
Rumsko. Resztki zabytkowego parku. Grodzisko wczesnośredniowieczne.
Skórzno. Dwór klasycystyczny z pocz. XIX w., piętrowy z kolumnowym gankiem i tympanonem nad wejściem. Budownictwo ludowe mieszkalne i gospodarskie z
XIX w.
Wieko. Wieś letniskowa. Ślady kultury pomorskiej z VII-II w.pne. Dwór z XVII-XVIII w. Obok resztki parku ze starodrzewem. Zabudowania rybackie z XIX w.
Wolinia. Pałac barokowy z poł. XVIII w. z oficynami; artystyczne kominki i piece. Zabudowania gospodarcze z XIX w. Resztki grodziska średniowiecznego.
Wykosowo. Pałac murowany z poł. XIX w. z filarami i tarasem. Obok zabytkowy park.
Żarnowska. Wieś letniskowa. W 1898 r. odkopano tu łódź starosłowiańską z XI w. (obecnie w muzeum w Szczecinie). Stare chałupy szachulcowe z XVIII-XIX w. Na zachód od wsi rezerwat łąkowo-bagienny „Gackie i Żarnowskie Łęgi”, miejsce lęgowe ptactwa wodnego i błotnego.

Categories: Polska

Comments are closed.