INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Kołobrzeg leży u ujścia Parsęty do Bałtyku, w środkowej części polskiego wybrzeża. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu.
Pierwotny gród był usytuowany w odległości około 4 km od morza, na terenie dzisiejszego Budzistowa. Za czasów Bolesława Chrobrego, w 1000 r. erygowano w Kołobrzegu biskupstwo – pierwsze na Pomorzu. Odtąd Kołobrzeg stawał się powoli głównym ośrodkiem gospodarczo-politycznym regionu, czego podstawą były warzelnie soli i handel z Polską. Utracony w zamęcie politycznym po śmierci Bolesława Chrobrego, został ponownie na krótko przyłączony do Polski za Bolesława Krzywoustego. W następnych latach dzieląc los Pomorza Zachodniego znalazł się pod władaniem cesarza niemieckiego a przejściowo także króla duńskiego.
W 1255 r. był wtórnie lokowany na prawie lubeckim i zaczął ulegać procesowi germanizacji.
W 1637 r. wraz ze śmiercią Bogusława XIV, ostatniego władcy piastowskiego na Pomorzu, Kołobrzeg przeszedł we władanie Marchii Brandenburskiej. Za czasów panowania brandenburskiego, a następnie pruskiego, miasto zostało odcięte od swych naturalnych rynków, nadano mu status twierdzy i otoczono fortyfikacjami.

Kołobrzeg - Ratusz

Kołobrzeg – Ratusz

Pierwsze wzmianki o uzdrowisku sięgają 1710 r. Wybudowano wówczas tężnię solankową. Początek zorganizowanego lecznictwa uzdrowiskowego przypada natomiast na połowę XIX w., kiedy to zaczęto wykorzystywać łącznie: warunki lokalnego mikroklimatu, źródeł solankowych i borowiny. Dynamiczny rozwój miasta-uzdrowiska przerwała II wojna światowa.
Kołobrzeg został wyzwolony przez oddziały I Armii WP w dniu 18 III 1945 r. W czasie krwawych walk o miasto uległo ono prawie zupełnemu zniszczeniu, w tym historyczne centrum, wszystkie zakłady przemysłowe i dzielnica uzdrowiskowa.
Do intensywnej odbudowy miasta przystąpiono dopiero w 1958 r. Obecnie Kołobrzeg jest nie tylko największym uzdrowiskiem nadmorskim w kraju ale także atrakcyjną miejscowością turystyczno—wypoczynkową, portem handlowym i bazą rybołówstwa morskiego.
W ramach tzw. „Kołobrzeskiego Lata” od 1967 r. corocznie odbywa się tu Festiwal Piosenki Żołnierskiej.

Categories: Polska

Comments are closed.