Polska

Kamień pomorski

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Katedra św. Jana Chrzciciela. Najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego. Ufundowana w 1476 r. przez księcia pomorskiego Kazimierza I po przeniesieniu biskupstwa z Wolina. Bazylika o przetrwałej do dziś romańsko-gotyckiej konstrukcji; we wnętrzu polichromia z XIII-XIV w., oryginalna ambona z XVIII w. i wspaniałe barokowe organy z 2 poł. XVII w. (instrument koncertowy) oraz późnorenesansowy ołtarz ze zniszczonego przez morze kościoła w Trzęsaczu. W zespole katedry gotycki wirydarz z krużgankami z XIV w., w obrębie którego chrzcielnica kamienna z XII w., liczne drzewa zabytkowe i tablice nagrobkowe. Ponad krużgankami, na I piętrze skarbiec katedralny (ekspozycja muzealna). W podziemiach katedry miejsce pochówku ponad 30 ważnych osobistości (biskupi i książęta pomorscy).
Kościół św. Mikołaja. Z XIV w., wielokrotnie przebudowywany zatracił cechy stylowe. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych jest siedzibą Muzeum Regionalnego Ziemi Kamieńskiej.
Mury miejskie. Zachowana jedna z baszt (Brama Wolińska) z XIV w., fragmenty murów od strony Zalewu i w rejonie Osiedla Katedralnego oraz spłycony fragment fosy od południa.
Pałac Biskupi. Gotycki budynek kurialny z XIV w. na terenie Osiedla Katedralnego, obok biblioteka.
Ratusz. Późnogotycki z XV w., usytuowany w środku Rynku.

Kamień Pomorski - Mury obronne

Kamień Pomorski – Mury obronne

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC KAMIENIA POMORSKIEGO
Buniewiee. Na północ od wsi – Królewski Głaz – granitowy głaz narzutowy (obwód 20 m, wysokość 3,5 m) z wyraźnymi wygładami lodowcowymi, częściowo zanurzony w wodach Zalewu Kamieńskiego.
Dobropole. Pałac barokowy z lat 1760-70 ze skrzydłami z XIX w. Obok park krajobrazowy. Kościół z 1766 r.
Górki. Kościół z 2 połowy XV w. zbudowany z głazów narzutowych, poszerzony w XVII-XVIII w.
Jarszewo. Kościół z XVI w. z wieżą z 1645 r.; wewnątrz cenne wyposażenie. Ciekawe obiekty budownictwa ludowego.
Kołczewo. Centrum wsi zachowało charakter słowiańskiej okolnicy. Na półwyspie Jeziora Kołczewo grodzisko z X-XII w. Ruiny gotyckiego kościoła z XIV w. Dworek z XIX w. (obok szkoła). Obok stare jesiony: „Miłko” i „Przemko”. Kościół neogotycki z 2 połowy XIX w. z wysoką wieżą. Obok stare żywotniki i dęby. Liczne zabudowania szachulcowe.
Kozielice. Kościół z XIV w.; szczyt wsch. z blendami restaurowanymi w XVII w., wieża z 1771 r. z barokowym hełmem i latarnią boczną.
Kukułowo. Grodzisko średniowieczne częściowo otoczone fosą.
Laska. Wiatrak holenderski z XIX w.
Mierzęcin. Kościół z XV w., przebudowany w XVIII-XIX w. Dwór z XVIII w.
Piaski Wielkie. Park ze starodrzewem (srebrne świerki, dęby).
Pachowo. Grodzisko z X-XI w. – dawny gród Wolinian na „Gardzkiej Kępie”, atakowany przez Duńczyków w XII w. Kościół poewangelicki z XVIII-XIX w.
Sibin. Osada z okresu kultury łużyckiej (sprzed ok. 2 500 lat). Grodzisko z łańcucha osiedli obronnych państwa Wolinian. Ruiny kościoła z XV-XVI w.
Trzebieszewo. Kościół z 2 połowy XV w.; sklepiona absyda z 1544 r., przebudowana w XVII i XIX w.; drewniana wieża z ośmiobocznym hełmem, portal gotycki.
Wisełka. Znana miejscowość letniskowa nad jeziorem o tej samej nazwie. W odległości ok. 1 km plaża morska. W leśnym otoczeniu większe powierzchnie drzewostanu bukowego. Latarnia morska „Kikut”.
Wolin. Miasto, ok. 3 800 mieszk. Na pocz. IX w. istniał tu gród słowiański o ponadlokalnym znaczeniu nazywany Jomne, Wineta lub Jomsborg, w X w. będący już portem bałtyckim. Osadę wymienia podróżnik arabski Ibrahim Ibn Jakub w swej relacji z 966 r. Najazdy duńskie (1043 i 1097 r.) spowodowały stopniowy upadek grodu. W XII w. wprowadzono tu chrześcijaństwo a w 1140 r. utworzono biskupstwo polskie. Prawa miejskie uzyskał Wolin w 1279 r. W 1630 r. zniszczyli go Szwedzi, od 1720 r. należał do Prus. Prawie zupełnie zniszczony w czasie II wojny światowej.
Ruiny kościoła św. Jerzego z XV w. Ruiny kościoła św. Mikołaja z XV w. Fragmenty murów obronnych z XIV w. Domy z XIX w. Ratusz na miejscu dawnego zamku książęcego. Zwodzony most na odnodze odrzańskiej – Dziwnie. W osiedlu Srebrna Góra (ok. 0,5 km na północ od miasta) grodzisko średniowieczne z wałami o wysokości do 3 m. Obok, na Wzg. Młynówka szkieletowe i ciałopalne cmentarzysko Wolinian z IX-XII w. Ok. 1.5 km na południe od miasta, na Wzg. Wisielców osada i ciałopalne cmentarzysko kurhanowe z IX-X w. Na Wzg. Chramowym dawniej pogańska świątynia Trzygłowa, później polska katedra, ob. głaz z tablicą pamiątkową. Muzeum Archeologiczne z wykopaliskami Wyspy Wolin.

Categories: Polska

Comments are closed.