Polska

Jastrzębie-Zdrój

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Reumatoidalne zapalenie stawów. Zespoły pokrewne rzs i zzsk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Dna moczanowa. Pozastawowe choroby reumatyczne. Choroby o cechach chorób reumatycznych. Nerwobóle. Zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych. Zespół rwy kulszowej i ramiennej. Stany po zabiegach operacyjnych krążka międzykręgowego. Stany po zapaleniu wielonerwowym na tle zatruć wewnątrz- i zewnątrzpochodnych. Stany po urazach nerwów i splotów nerwowych. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych. Stany po porażeniu mózgowym dziecięcym.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Jastrzębie-Zdrój leży w pd. części Płaskowyżu Rybnickiego w malowniczej pagórkowatej, poprzecinanej głębokimi jarami okolicy. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zwarty kompleks lasów rybnicko-pszczyńskich. Otoczenie cechuje jednak duży stopień ingerencji człowieka (Rybnicki Okręg Węglowy).
W połowie XIX w. odkryto w Jastrzębiu źródła solankowe w trakcie poszukiwań węgla kamiennego, co zwróciło uwagę na walory uzdrowiskowe miejscowości. W 1861 r. powstało tu uzdrowisko z kąpielami solankowymi, a 1863 r. po odkryciu we wsi Połomia pokładów borowiny zaczęto stosować także zabiegi borowinowe.
Okres świetności Jastrzębia jako uzdrowiska przypada na dwudziestolecie międzywojenne. W czasie II wojny światowej urządzenia uzdrowiskowe uległy dewastacji, zaraz jednak po ustaniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy i uruchomienia uzdrowiska.


Decyzja rozpoczęcia w 1955 r. budowy kilku kopalń węgla kamiennego w najbliższej okolicy i powołanie Rybnickiego Okręgu Węglowego wpłynęły na znaczną zmianę charakteru miejscowości. W 1963 r. Jastrzębie-Zdrój uzyskało prawa miejskie, a intensywna rozbudowa uczyniła je wkrótce centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego. Ludność miasta z pierwotnych ok. 5 000 wzrosła w ciągu 20 lat do ponad 100 000 mieszk.
Mimo trudności z uzyskiwaniem solanki z istniejących źródeł, w Jastrzębiu-Zdroju nadal prowadzi się lecznictwo uzdrowiskowe w dotychczasowym zakresie.
Miasto leżąc nieco na uboczu względem głównych krajowych szlaków komunikacyjnych posiada jednak dogodne połączenia kolejowe i autobusowe z miastami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i podgórskimi miejscowościami Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Dom Zdrojowy. Budowla z 1862 r. w stylu szwajcarskim.
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Późnobarokowo-klasycystyczny z 1825 r.; w ołtarzu głównym obraz św. Katarzyny z XIX w.
Łazienki (Zakład Przyrodoleczniczy II). Budowla z 1861 r.
Park Zdrojowy. Skupisko cennego starodrzewu mieszczące większość urządzeń zdrojowych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC JASTRZĘBIA—ZDROJU
Boguszowice. Część Rybnika. Kościół drewniany z 1717 r.; w ołtarzu obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca” z 1685 r.
Golasowice. Kościół drewniany z 1518 r.; w ogrodzeniu bramka z XVIII w.
Jankowice. Część Rybnika. Kościół drewniany z XVII w.; drzwi z łukiem typu „oślego grzbietu”.
Jedłownik. Część Rybnika. Kościół drewniany z XVII w., przebudowany w 1888 r.
Kłokocin. Część Rybnika. Bezwieżowy drewniany kościół zrębowy z 1717 r., przeniesiony z Nieboczowów koło Wodzisławia Śl.
Kończyce Małe. Zamek renesansowy z XV w., rozbudowany w połowie XVI w.
Łaziska. Kościół drewniany z 1579 r.
Pielgrzymowice. Kościół drewniany z 1675 r., przebudowany w XIX w.
Pszów. Część Wodzisławia Śl. Kościół barokowy z XVIII w.; obraz MB (Uśmiechnięta Madonna) z XVIII w., koronowany w 1979 r.
Rybnik. Miasto, ok. 141 000 mieszk., lokowane w XIII w., ob. jeden z głównych ośrodków Rybnickiego Okręgu Węglowego. D. zamek z lat 1776-95, obecnie sąd. Ratusz z 1822 r., siedziba Muzeum Ziemi Rybnickiej.
Szeroka. Część Jastrzębia-Zdroju. Przy miejscowym duszpasterstwie unikalna kolekcja dzwonków z całego świata, ob. w organizacji muzeum.
Wodzisław Śl. Miasto, ok. 111 000 mieszk., lokowane w 2 połowie XIII w., jeden z głównych ośrodków Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zamek z XVII w., przebudowany w 1 połowie XIX w. Kościół z XV-XVI w., po pożarze odbudowany w 1948 r.; malowidła z XVI w. D. klasztor minorytów z XVII w., ob. sąd.

Categories: Polska

Comments are closed.