ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC INOWROCŁAWIA
Kościelec. Kościół romański z XII w., jeden z pierwszych murowanych kościołów w Polsce, zbudowany z ciosów granitowych; ołtarze renesansowe z przełomu XVI i XVII w.; w dobudowanych kaplicach krypty grobowe byłych właścicieli wsi – Kościeleckich. Pałac neorenesansowy z XIX w. Obok park krajobrazowy.
Kruszwica. Miasto nad Jeziorem Gopło, ok. 10 000 mieszk. Historią sięga czasów prasłowiańskich – wykopaliska potwierdzają tu osadnictwo okresu kultury łużyckiej a także gród sprzed 2 500 lat. Stwierdza się związki osadnicze z przebiegiem „Szlaku Bursztynowego” (osada z VI w. w okolicy Starego Rynku). W VIII-X w. Kruszwica była stolicą państwa Goplan, włączonego prawdopodobnie w IX w. do państwa Polan ze stolicą w Gnieźnie, tj. do kolebki obecnego państwowości polskiej. Na przełomie XI-XII w. Kruszwica była ośrodkiem hutnictwa szkła. Do połowy XIII w. była siedzibą książąt kujawskich, w 1422 r. otrzymała prawa miejskie od króla Władysława Jagiełły, w czasie „potopu” szwedzkiego uległa zniszczeniu, a w XIX w. została ostatecznie odbudowana. Obecnie duże zakłady przemysłu tłuszczowego (oleje roślinne, margaryna).


Kościół św. św. Piotra i Pawła – trójnawowa kolegiata zbudowana w latach 1120-40, przebudowana w XIX w.; w kruchcie piaskowcowa, romańska chrzcielnica z XI w. i druga, granitowa z XII w.; w skarbcu cenne zabytki sztuki sakralnej. Mysia Wieża – pozostałość zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w. zbudowanego na Wyspie Zamkowej na b. starych założeniach (gród z VI w.), spalonego przez Szwedów w 1656 r., następnie prawie w całości rozebranego. Nadgoplański Park Tysiąclecia – ustanowiony w 1967 r. rezerwat ornitologiczno-krajobrazowy obejmujący Jezioro Gopło z najbliższym otoczeniem.
Ludzisko. Miejsce urodzenia prekursora humanizmu w Polsce – Jana z Ludziska. Dwór późnbbarokowy z XVIII w. Obok zabytkowy park. Spichlerz z XIX w.
Markowice. Pokarmelicki zespół kościelno-klasztorny z przełomu XVII i XVIII w.; wyposażenie barokowe, w ołtarzu głównym figura MB z XV w. – Markowicka Pani Kujaw – koronowana w 1965 r.
Pieranie. Wieś oddalona 16 km na wschód od Inowrocławia. Cenny drewniany kościół z 1720 r.; liczne malowidła, obraz MB Łaskawej z końca XVI w., koronowany w 1980 r.
Polanowice. Kościół późnoklasycystyczny Z 1836 r. Plebania i grobowce Karłowieckich z początku XIX w. Pałac z początku XX w. Obok zabytkowy park.
Strzelno. Miasto, ok. 6 000 mieszkańców. Jedna z najwcześniej wymienianych w dokumentach osad (1212 r.), związana z działalnością św. Wojciecha. W XII w. należała do opactwa w Trzemesznie, a od połowy XII w. aż do I rozbioru Polski była własnościt klasztoru norbertanek. Prawa miejskie otrzymała w 1231 r.
Rotunda św. Prokopa z połowy XII w. Ponorbertański kościół Św. Trójcy z 1170 r.; mimo przebudowy zachowane pierwotne elementy romańskie (kolumny, portal boczny). Obydwie budowle stanowią jedne z najcenniejszych obiektów romańskich w Europie. Przy kościele dawne zabudowania klasztorne norbertanek oraz cztery duże głazy narzutowe o regularnych kształtach, prawdopodobnie obiekty dawnych kultów pogańskich.

Categories: Polska

Comments are closed.