Odkrycie w połowie XIX w. pokładów soli spowodowało rozwój przemysłu oraz funkcji uzdrowiskowej miasta. Uzdrowisko założono w 1875 r.
W Inowrocławiu urodził się i uczęszczał do gimnazjum poeta Jan Kasprowicz.
Po zaciętych walkach obronnych we wrześniu 1939 r., miasto przeżywało w czasie okupacji hitlerowskiej okres prześladowań, terroru i egzekucji. W dzielnicy Mątwy znajdował się obóz jeniecki, w Łojewie zaś obóz pracy dla Żydów.
Inowrocław jest obecnie trzecim co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Chociaż miejscowe kopalnie soli znajdują się w końcowej fazie likwidacji, miasto nadal pozostaje dużym ośrodkiem przemysłowym (huta szkła „Irena”, zakłady sodowe w Mątwach), uzdrowisko podlega natomiast stałej modernizacji i rozwojowi.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Kościół Imienia NMP, tzw. Ruina. Najcenniejszy zabytek miasta. Romańska, jednonawowa, kamienna świątynia z przeł. XII i XIII w., w wyniku pożarów popadła w ruinę (stąd nazwa), odbudowana z zachowaniem stylu w 1901 r.; trzy oryginalne portale, na północnej ścianie wykute w kamieniu maski diabelskie.
Kościół św. Mikołaja. Gotycka, trójnawowa bazylika z XIV w., wielokrotnie przebudowywana; wnętrze barokowe, zakrystia i ambona rokokowe. W kościele ogłoszono w 1321 r. wyrok papieski nakazujący Krzyżakom zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego, a w 1397 r. królowa Jadwiga spotkała się tutaj z mistrzem krzyżackim Konradem von Jungingen w celu rozmów politycznych.
Kościół Zwiastowania NMP. Neoromański z lat 1897-1900; wieża wys. 77 m, ciekawa mozaika na tle głównego ołtarza; w wyniku szkód górniczych w 1909 r. zapadł się znaczny fragment ściany północnej, odbudowany następnie w 1929 r.
Mury obronne. Zbudowane w XIV w., ocalały tylko fragmenty.
Muzeum im. Jana Kasprowicza. Założone w okresie międzywojennym. Zbiory dotyczą archeologii, etnografii, historii. Znaczna ich część poświęcona jest wybitnym przedstawicielom regionu: Janowi Kasprowiczowi, Stanisławowi Przybyszewskiemu i Stanisławowi Szenicowi.
Park Zdrojowy. Powierzchnia ok. 50 ha. Interesujące okazy drzew i krzewów, muszla koncertowa, staw z mostkiem, pomnik założyciela uzdrowiska dr Z. Wilkońskiego i drugi upamiętniający stulecie uzdrowiska, liczne budynki uzdrowiskowe.
Izba Pamięci Jana Kasprowicza. W dzielnicy Szymborze, niedaleko miejsca jego urodzenia, dom z pamiątkami po poecie.

Categories: Polska

Comments are closed.