SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Zzsk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne. Nerwobóle. Zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych. Zespół rwy kulszowej i ramiennej. Stany pooperacyjne krążka międzykręgowego.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Wieś gminna Horyniec leży nad rzeczką Glinianiec, na styku środkowego Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w bezpośredniej bliskości granicy z Ukrainą.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1444 r. W ciągu stuleci Horyniec był w posiadaniu rodzin Lutosławskich, Ponińskich, Karłowskich a także królewskiej rodziny Sobieskich. Tradycje lecznicze miejscowości sięgają XVII w. (m.in. przebywał tu na kuracji król Jan III Sobieski). Po okresie zaborów znalazła się ona pod panowaniem austriackim, a obie wojny światowe zadały jej dotkliwe straty.
Działając w oparciu o wydajne źródła mineralne i bogate złoża borowiny Horyniec został w 1962 r. uzdrowiskiem statutowym.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Kaplica cmentarna. Z przełomu XVIII i XIX w.
Pałac Ponińskich. Pierwotnie zameczek myśliwski z XVI-XVII w. (m.in. króla Jana III Sobieskiego), rozbudowany na początku XIX w., zniszczony przez bandy UPA w 1946 r., odbudowany, od 1969 r. adaptowany na sanatorium (Metalowiec).
Teatr Dworski. Dawny teatr zbudowany w 1848 r. przez Leandra Ponińskiego, obecnie Gminny Ośrodek Kultury.
Zespół franciszkański. Barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1757-58; w ołtarzu głównym barokowa figura MB Niepokalanego Poczęcia. Klasztor z lat 1757-59, o grubych murach (d. obronnych).

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC HORYŃCA
Lubaczów. Miasto od 1377 r., ok. 11 000 mieszk. W pobliżu największe w Polsce (odkryte w 1957 r.) złoża gazu ziemnego. Prokatedra z 1899 r. dla administracji apostolskiej obejmującej ob. polski fragment diecezji lwowskiej; obraz MB Łaskawej z 1598 r., przywieziony po II wojnie światowej ze Lwowa, koronowany w 1776 i 1983 r. Cerkiew z 1883 r. Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w.
Radruż. Unikalna drewniana cerkiew z przełomu XVI i XVII w., zbudowana bez użycia gwoździ. Obok dzwonnica z XVIII w. i cmentarz z ludowymi nagrobkami.
Załuże. Cerkiew drewniana z XVII-XVIII w.

Categories: Polska

Comments are closed.