Polska

Długopole-Zdrój

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Choroby dróg żółciowych. Przewlekłe zapalenie trzustki. Choroby wątroby po przebytym nagminnym zapaleniu wątroby. Zaburzenia czynnościowe pęcherzyka i dróg żółciowych. Nadciśnienie tętnicze w I i II okresie. Zwyrodnienie mięśnia sercowego. Choroba Raynauda. Choroby układu żylnego. Niedokrwistość z niedoboru żelaza.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Wieś Długopole-Zdrój leży u stóp środkowej części Gór Bystrzyckich, na lewym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej w jej górnym biegu. Od wsch. wznoszą się nad miejscowością pojedyncze, zalesione, dość wyniosłe wzgórza: Wronka i Długi Grzbiet stanowiące rejony wypadowe spacerowiczów.
Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w 1338 r. W XVI w. na terenie obecnego uzdrowiska znajdowała się kopalnia ałunu, w trakcie eksploatacji, którego natrafiono na źródła wód mineralnych, zbadanych i wykorzystanych następnie dopiero w XIX w. Uzdrowisko działa formalnie od 1882 r.
W czasie II wojny światowej obiekty uzdrowiskowe wykorzystywano jako szpital wojskowy. Miejscowość nie doznała żadnych szkód wojennych. Od 1946 r., tj. od chwili Powstania Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Długopole-Zdrój, uzdrowisko wróciło do normalnej, trwającej do dziś działalńości leczniczej.
Decyzją Ministra Zdrowia z 1956 r. powołano w Długopolu-Zdroju ośrodek rehabilitacyjny dla osób po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby – pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest to unikalna specjalność pośród uzdrowisk polskich.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Park Zdrojowy. Skupisko kilkudziesięcioletniego starodrzewu i krzewów z domieszką gatunków niemiejscowych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC DŁUGOPOLA-ZDROJU
Bystrzyca Kłodzka. Miasto, ok. 12 000 mieszk., ośrodek przemysłu drzewnego, założone w 1319 r. na miejscu d. osady słowiańskiej, bez zniszczeń w czasie II wojny światowej. Kościół św. Michała Archanioła z 2 połowy XIII w., przebudowany na renesansowy. Obok plebania z 1575 r. D. kościół ewangelicki z lat 1824-25, ob. siedziba jedynego w Polsce Muzeum Filumenistycznego. Mury miejskie z XIV w.; baszty: Kłodzka, Rycerska, Wodna. Średniowieczny dom d. wójtostwa. Ratusz z 1577 r., gruntownie przebudowany w XIX w. W Rynku wielopostaciowa barokowa figura wotywna z 1736 r. Na Małym Rynku kamienny pręgierz z 1556 r. Fabryka Zapałek – udostępniana do zwiedzania po uprzednim uzgodnieniu.
Długopole Górne. Kościół renesansowy z 2 połowy XVI w. Grodzisko z X-XII w.
Idzików. Kościół późnogotycki z 1480 r., przebudowany na barokowy w XVIII w.; renesansowa chrzcielnica z 1588 r. Barokowy dwór i stajnia z 2 połowy XVIII w.
Igliczna. Szczyt w Masywie Śnieżnika. Barokowy kościół pielgrzymkowy MB Snieżnej z 1728 r., sanktuarium maryjne z figurką MB koronowaną przez papieża Jana Pawła II w 1983 r.; drewniana szopka ruchoma. Na stromym stoku obok kościoła Droga Krzyżowa. W pobliżu d. karczma z pocz. XIX w., ob. schronisko turystyczne PTTK „Maria Śnieżna”.

Categories: Polska

Comments are closed.