SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Reumatoidalne zapalenie stawów. Zzsk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne. Choroby o cechach chorób reumatycznych. Nerwo bóle. Zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych. Zespoły rwy kulszowej i ramiennej. Stany pooperacyjne krążka międzykręgowego. Stany po zapaleniu wielonerwowym na tle zatruć zewnątrz- i wewnątrzpochodnych. Stany po urazach nerwów obwodowych i splotów nerwowych. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych. Stany po zabiegach operacyjnych w jamistości rdzenia. Kamica dróg moczowych i stany pooperacyjne wynikłe z jej leczenia. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek i dróg moczowych. Stany po ostrych infekcjach układu moczowego. Zapalenie kłębuszkow nerkowych w okresie remisji. Stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek. Zwyrodnienie torbielowate nerek.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DZIECI
Przewlekłe zapalenie stawów. Młodzieńcze zapalenie stawów. Choroba Stilla. Gościec tkanek miękkich. Układowe choroby tkanki łącznej.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Będące częścią Jeleniej Góry, Cieplice leżą niemal w środku Kotliny Jeleniogórskiej u zbiegu potoków Kamiennej i jej dopływu Podgórnej, w odległości ok. 6 km na pd.-zach. od centrum Jeleniej Góry.
W wyniku bliskiego sąsiedztwa wysokiego wału górskiego Karkonoszy, charakterystyczne jest występowanie jesienią i zimą fenów, tj. wiatrów typu halnego.
Wg tradycji początki istnienia Cieplic sięgają 1175 r., kiedy to śląski książę piastowski Bolesław Wysoki miał odkryć tu w czasie polowania ciepłe źródła. Pierwsza w pełni udokumentowana wiadomość mówi, że w 1281 r. książę piastowski Bernard lwówecki nadał joannitom ze Strzegomia grunty wraz ze znajdującymi się na nich źródłami. Joannici zapoczątkowali działalność kuracyjną. W 1381 r. rycerz Gotsche Schoff (pisownia rodowa jego następców: Schaffgotsch – z czasem jedna z najbogatszych rodzin Dolnego Śląska) odkupiwszy teren źródeł od joannitów nadał je z kolei sprowadzonym z Krzeszowa cystersom, którzy byli opiekunami uzdrowiska aż do czasu kasacji dóbr zakonnych w 1810 r.
Z 1569 r. pochodzi opis właściwości leczniczych miejscowych wód dokonany przez Kaspra Hoffmanna, a pierwszego polskiego opisu Cieplic dokonał w 1677 r. Teodor Bilewicz.
Już od XVII w. Cieplice stały się znanym uzdrowiskiem rangi europejskiej odwiedzanym przez możnowładców i ludzi bogatych z różnych stron kontynentu. M.in. w 1678 r. przybyła tu na kurację wraz z licznym dworem królowa polska Maria (Marysieńka) Sobieska. Polacy szczególnie licznie odwiedzali Cieplice w XIX w. (np. Hugo Kołłątaj, Wincenty Pol, Kornel Ujejski, Bogusz Stęczyński – autor wierszowanego opisu Śląska).
W XVII i XVIII w. Cieplice były ważnym ośrodkiem przemysłu szklarskiego, a w 1854 r. założono tu warsztat naprawy maszyn papierniczych, który z czasem rozrósł się w wielki zakład produkcyjny (dzisiejsza Fampa).
W 1847 r. połączył Cieplice z Jelenią Górą tramwaj konny, w 1891 r. kolej, a w 1900 r. tramwaj elektryczny.
Uzyskawszy w 1935 r. prawa miejskie pozostawały Cieplice samodzielnym organizmem do 1976 r., kiedy to zostały włączone do Jeleniej Góry.
Dzisiejsze Cieplice będąc uzdrowiskiem (od niedawna jedynym w Polsce leczącym schorzenia oczu) są równocześnie wybitnym ośrodkiem zainteresowania turystycznego i stanowią jeden z punktów wypadowych w Karkonosze i Wzgórza Łomnickie.

Categories: Polska

Comments are closed.