WODY LECZNICZE
Chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe. Hipotermalne chlorkowo­sodowe, bromkowe, jodkowe, bogate w pierwiastki śladowe.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Reumatoidalne zapalenie stawów. Zzsk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Pozastawowe choroby reumatyczne. Choroby o cechach chorób reumatycznych. Dna moczanowa. Stany pourazowe kości, stawów i aparatu więzadłowo-torebkowego po oparzeniach. Stany po złamaniach kręgosłupa. Pourazowa martwica mięśni i kości. Przygotowanie do zabiegów operacyjnych i stany po zabiegach. Wrodzone wady narządu ruchu. Choroba niedokrwienna serca. Stany po przebytym zawale serca. Nadciśnienie tętnicze w I i II okresie. Choroba Raynauda. Choroby układu żylnego i układu chłonnego. Przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie zatok. Nerwobóle. Zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych. Zespoły rwy kulszowej i ramiennej. Stany pooperacyjne krążka międzykręgowego. Stany po zapaleniu wielonerwowym na tle zatruć zewnątrz- i wewnątrzpochodnych. Stany po urazach splotów i nerwów obwodowych. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych i po zabiegach operacyjnych w jamistości rdzenia.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DZIECI
Gorączka reumatyczna. Przewlekłe zapalenie stawów. Młodzieńcze reumatyczne zapalenie stawów. Choroba Stilla. Gościec tkanek miękkich. Układowe choroby tkanki łącznej. Wrodzone dysfunkcje narządu ruchu. Niedowłady spastyczne pochodzenia mózgowego z normalnym rozwojem umysłowym. Uszkodzenia narządu ruchu związane z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Stany po chorobie Hejnego-Mediny. Deformacje kostne. Wady postawy.

TAGI: Ciechocinek hotele, hotel Ciechocinek

Categories: Polska

Comments are closed.