SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
Choroby zwyrodnieniowe kości i stawów bez ograniczeń lub z niewielkimi ograniczeniami ruchów w stawach. Gościec mięśniowo-ścięgnisty. Lekkie postacie zzsk. Stany po zapaleniu wsierdzia i osierdzia oraz mięśnia sercowego. Późne stany po zawale serca.

INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI
Augustów leży na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej (wypełniającej równoimienną równinę), u ujścia rzeki Netty do jeziora Necko.
Miasto założone przez starostę knyszyńskiego Piotra Chwalczewskiego w 1555 r. zostało nazwane na cześć króla Zygmunta Augusta, na którego terenach powstało i od którego otrzymało różne nadania i przywileje.
Mimo położenia przy dość ważnym trakcie kowieńskim, do 1 poł. XIX w. Augustów był przeciętnym prowincjonalnym miasteczkiem. Ożywienie gospodarczo-handlowe miasta nastąpiło w czasie budowy Kanału Augustowskiego (lata 1824-39), fragmentu projektowanej, eliminującej tranzyt pruski, wodnej „drogi na świat” Królestwa Polskiego.
Z uwagi na walory klimatyczno-przyrodnicze i złoża borowiny, objęto Augustów w 1970 r. niektórymi przepisami o uzdrowiskach, a wkrótce potem zaczął tu działać branżowy (budownictwo) ośrodek lecznictwa uzdrowiskowego.
Od okresu międzywojennego jest także Augustów dużym ośrodkiem wczasowo-turystycznym, który pomimo przekroczenia liczby 20 tys. mieszkańców, rozwinięcia nowoczesnej zabudowy, a nawet posiadania sieci autobusów miejskich nadal korzystnie harmonizuje z leśno-wodnym otoczeniem.

Augustów - Rynek

ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIEJSCOWOŚCI
Kanał Augustowski. Długość 102 km, 18 śluz (w Polsce 80 km, 14 śluz). Budowany w latach 1824-39 przez wojskowego inżyniera Królestwa Polskiego ppłk. I. Prądzyńskiego.
Kapliczka cmentarna. Drewniana z 1820 r. Obok przykłady żeliwnych elementów zdobnych (m.in. pomnik nagrobny Adolfa Gierszowa).
Muzeum Etnograficzne.
Muzeum Kanału Augustowskiego.
Stara Poczta. Z 1829 r., najstarszy budynek miasta.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OKOLIC AUGUSTOWA
Białobrzegi. Śluza na Kanale Augustowskim.
Klonownica. Część Augustowa, ośrodek wczasowo-turystyczny. Dworek drewniany z 1826 r.; ekspozycja dotycząca Kanału Augustowskiego.
Przewięź. Część Augustowa, miejscowość letniskowa, przystań żeglugowa. Śluza na Kanale Augustowskim pomiędzy jeziorami: Białym i Studzienicznym, zbudowana w latach 1827-28; w ścianie komory tablica pamiątkowa. Park-rezerwat brzóz.
Studzieniczna. Część Augustowa, dawna wieś. Nazwa jeziora a później wsi (znanej od XVI w.) pochodzi od dawnej studni z „cudowną wodą” na wyspie jeziora. Zabytkowy kościół drewniany z dzwonnicą z 1830 r.; ośmioboczna kaplica klasycystyczna z 1872 r. 600-letni dąb o obw. 4.5 m i wys. 18 m.
Szczebra. Dawne miasto królewskie, powstałe w XVII w. jako Ruda Szczebra. W pobliskim lesie płyta pamiątkowa na miejscu rozstrzelania przez hitlerowców w latach 1941-44 ok. 800 Polaków, Żydów i Rosjan.

TAGI: Tanie noclegi Augustów, Augustów Noclegi, Noclegi Augustów

Categories: Polska

Comments are closed.