Leczenie zaćmy jednak bez ograniczeń

Prawo do operacyjnego leczenia zaćmy będą mieć wszyscy pacjenci, niezależnie od stadium zaawansowania choroby. Minister Zdrowia wycofał się z pomysłu objęcia tym prawem wyłącznie najbardziej chorych.

Zgodnie z nową decyzją resortu, kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – pisze „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informacje rzecznika MZ Krzysztofa Bąka.

Gdyby resort nie wycofał się z zapowiedzi, od 2015 r. operacje zaćmy byłyby refundowane wyłącznie dla pacjentów z ostrością widzenia na poziomie 40 proc. lub gorszą.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a11516-RSS

Od 1 listopada kolejne zmiany na liście leków refundowanych

Od 1 listopada obowiązywać będzie nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt XVIII obwieszczenia refundacyjnego zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia obejmuje kilka istotnych zmian.

Lista apteczna

Do listy aptecznej zostanie dodanych 101 nowych produktów, w tym lek złożony zawierający amlodypinę i indapamid (2 kody EAN) oraz lek złożony zawierający amlodypinę i ramipril (4 kody EAN). Obydwa preparaty stosowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ustabilizowano ciśnienie przy stosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leków. Objęty refundacją zostanie także lek oczekiwany przez środowisko pacjentów onkologicznych, czyli preparat złożony zawierający oksykodon i nalokson (3 kody EAN) wskazany w bólu w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. Pozostałe produkty z wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Leki stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii

W ramach programów lekowych zostanie objęty refundacją oraz zwiększy się dostępność leku zawierającego afatynib (3 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. Zmieni się treść programu lekowego Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). W ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN). W ramach programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) refundacji będzie podlegać lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). Z leków stosowanych w chemioterapii refundacji podlegać będzie lek zawierajacy octreotyd (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz tyreotropinoma oraz winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym. Refundacją zostaną objęte też leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a11518-RSS

Polacy dokonali przełomu: sparaliżowany pacjent odzyskał sprawność

Polskim i brytyjskim lekarzom udało się dokonać rzeczy dotąd niemożliwej – przywrócili sprawność mężczyźnie z zerwanym rdzeniem kręgowym. Pionierska operacja, przeprowadzona w Uniwersyteckimi Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, powiodła się dzięki wykorzystaniu węchowych komórek glejowych.

Sukces dziś określany mianem medycznego cudu jest wynikiem długoletnich badań i współpracy naukowców z wrocławskiej Akademii Medycznej oraz University College London. Badania nad wykorzystaniem komórek glejowych w regeneracji rdzenia kręgowego były prowadzone od 2002 roku w Katedrze i Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Węchowe komórki glejowe, znajdujące się w jamie nosowej i opuszce węchowej mózgu, są jedynymi elementami układu nerwowego zdolnymi do samoistnego odtworzenia się w razie zniszczenia, dlatego właśnie one zostały wykorzystanie w pionierskiej terapii.

Polskim naukowcom udało się opracować metodę pozyskiwania, izolacji oraz hodowli ludzkich komórek glejowych, co pozwoliło na przeprowadzenie czterech operacji przy ich użyciu. Wśród pacjentów znalazł się Dariusz Fidyk, który w 2010 r. został napadnięty i dźgnięty nożem w plecy, co spowodowało całkowity paraliż od pasa w dół. Mimo długiej rehabilitacji, lekarze wykluczyli jakąkolwiek możliwość odzyskania czucia, więc operacja była jego jedyną nadzieją na powrót do zdrowia.

By ją przeprowadzić, lekarze musieli wykorzystać ponad pół miliona komórek glejowych pochodzących z opuszki węchowej w mózgu. Wybrano właśnie je, ponieważ wykazują znacznie lepsze zdolności regeneracji od komórek z jamy nosowej. Między fragmentami zerwanego rdzenia powstała mierząca 8 milimetrów wyrwa, w której najpierw lekarze musieli umieścić łączący je most. Do tego celu wykorzystali fragment tkanki z włóknami nerwowymi pobrany z kostki mężczyzny, na który następnie wszczepiono komórki glejowe, mające z czasem wypełnić wyrwę i połączyć zerwane fragmenty rdzenia.

Pozytywne efekty operacji były widoczne już po 4 miesiącach, gdy Dariusz Fidyk zaczął odzyskiwać czucie w nogach. Dziś, po upływie 1,5 roku, jest w stanie samodzielnie przejść kilka metrów podparty na drążkach lub balkoniku. Odzyskana sprawność pozwoliła mu też na prowadzenie samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Operacja wpłynęła również na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Pan Dariusz może do pewnego stopnia kontrolować pracę pęcherza moczowego i jelit oraz ma szansę odzyskać sprawność seksualną.

Operacja, której poddano Polaka odniosła największy sukces spośród czterech przeprowadzonych do tej pory, a systematyczna rehabilitacja daje szanse na kolejne postępy. Lekarze nie są jednak w stanie zagwarantować całkowitego powrotu do zdrowia, ponieważ Dariusz Fidyk jest pierwszym człowiekiem na świecie, u którego udało się odnowić ciągłość rdzenia kręgowego i cofnąć skutki paraliżu.

Lekarze z Wrocławia zapowiedzieli poszukiwania kolejnych chętnych do operacji, by potwierdzić skuteczność opracowanej metody. Szansę na odzyskanie sprawności mają jednak wyłącznie pacjenci, u których paraliż nastąpił po przecięciu rdzenia, czyli tak, jak u pana Dariusza. To bardzo rzadka sytuacja, ponieważ do jego zerwania najczęściej dochodzi w wyniku złamania lub zmiażdżenia.

W środowisku lekarzy udana operacja jest postrzegana jako ogromny przełom, jednak niektórzy studzą entuzjazm przypominając, że Polak jest jak na razie jedyną osobą na świecie, której udało się pomóc. Nie mniej jednak nie ulega wątpliwości, że ten sukces daje ogromną nadzieję wszystkim ofiarom paraliżu.

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a11519-RSS

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DI/14/119

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIP



Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=13&artnr=6348

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DI/14/127

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIP



Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=13&artnr=6349

Dyrektywa transgraniczna – najważniejsze informacje

Leczenie za granicą to w wielu przypadkach szansa na szybszy zabieg medyczny pod okiem specjalistów z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Przykładowo, na operację zaćmy w Polsce trzeba średnio czekać 2 lata i 1,5 miesiąca. Decydując się na usługę w innym kraju UE, można obejść się bez kilkumiesięcznych kolejek. Dzięki przyjętej przez Sejm pod koniec sierpnia ustawie dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej, osoby uprawnione do publicznych świadczeń zdrowotnych zyskają możliwość zwrotu kosztów leczenia na terenie państw członkowskich. Dotyczy to również produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przyjęcie ustawy jest następstwem konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ws. praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Kraje unijne miały na to czas do 25 października 2013 roku. Polska zrobiła to więc prawie rok po terminie. Jednak do pełnej adaptacji ustawy niezbędne są rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie m.in. tego, jakie usługi będą wymagały uprzedniej zgody Narodowego Funduszu Zdrowia, aby potem ubezpieczony mógł starać się o rekompensatę. Na liście tej na pewno nie znajdą się świadczenia wynikające z opieki długoterminowej, obowiązkowe szczepienia przeciw chorobom zakaźnym oraz narządy przeznaczone do przeszczepu i dostęp do nich. Konieczna jest także wycena usług gwarantujących zwrot, gdyż jednym z podstawowych założeń noweli jest to, że rozliczenie kosztów będzie odbywać się na zasadzie ich porównania do stawek stosowanych w Polsce.

Jak to będzie wyglądać w praktyce od strony pacjenta?

Aby móc udać się na zabieg do zagranicznej placówki medycznej z możliwością zwrotu poniesionych kosztów, niezbędna może okazać się zgoda dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Dotyczy to m.in. rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz użycia innej, wysoko wyspecjalizowanej i kosztownej infrastruktury lub aparatury medycznej. Odpowiedniego oświadczenia będzie wymagała hospitalizacja na minimum jedną noc.

Z negatywną odpowiedzią pacjent może spotkać się, gdy pojawią się wątpliwości, co do jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług przez zagraniczną placówkę lub gdy taki zabieg z powodzeniem może zostać przeprowadzony nad Wisłą. Zgody nie będą wymagały zabiegi ratujące życie oraz nagłe przypadki. Innym obowiązkowym krokiem ma być uzyskanie skierowania od specjalisty w zakresie danego zagadnienia.

Obowiązkowo trzeba również zbierać oryginalne rachunki, które zagraniczna placówka wyda za przeprowadzone usługi. Na dokumencie, oprócz dokładnych danych pacjenta oraz lecznicy, muszą widnieć też kody zgodne z wersją ICD-9 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych oraz jednostki chorobowe oznakowane według ICD-10. Wszelkie dokumenty będą przyjmowane przez Fundusz po uprzednim ich przetłumaczeniu. Jeśli chodzi o transport do placówki medycznej znajdującej się na terenie innego kraju unijnego, również będzie możliwość ubiegania się o rekompensatę.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że NFZ nałożył roczne limity odnośnie wysokości środków, które przeznaczy na pokrycie świadczeń zdrowotnych wykonanych za granicą. W tym roku budżet na ten cel wyniesie 941 mln, w 2015 roku – 1,039 mld zł, a za dwa lata będzie to 1,082 mld zł. Oznacza to, że jeśli w danym okresie limit zostanie przekroczony, Fundusz wstrzyma się z wypłatą świadczeń do następnego roku.

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a2900-RSS

Dlaczego boli mnie brzuch?

Bóle brzucha są częstą dolegliwością, na którą skarży się duża część społeczeństwa. Czasami są mało nasilone, czasami dają się mocno we znaki. Bywa, że trwają krótko, zdarzają się jednak przypadki, gdy uprzykrzają większą część życia.

Bóle brzucha można zatem podzielić na bóle ostre i przewlekłe.

Ból ostry brzucha

Czym zatem charakteryzuje się ostry ból i jakie najczęściej przyczyny go wywołują? Ból ten pojawia się nagle, ma bardzo duże natężenie, można opisać go jako ból przeszywający, często pacjenci porównują go do kłucia nożem.

Pacjent jest bardzo cierpiący, nie może sobie znaleźć miejsca, trudno mu dobrać pozycję, w której dolegliwości bólowe ustępują lub się zmniejszają. Najczystsze jego przyczyny to:

 • Ze strony przewodu pokarmowego: zapalenie wyrostka robaczkowego, perforacja wrzodu trawiennego, niedrożność jelit, perforacja jelit, ostre stany zapalne żołądka i jelit, zapalenie lub perforacja uchyłków jelita
 • Ze strony układu moczowo-płciowego: kamica nerkowa (kolka nerkowa), odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie przydatków, ciąża pozamaciczna
 • Ze strony wątroby, trzustki i śledziony: kamica pęcherzyka żółciowego (kolka żółciowa), zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych i wątroby, ostre zapalenie trzustki, pęknięcie śledziony
 • Ze strony naczyń: zator tętnicy krezkowej, zakrzepica żył trzewnych, tętniak rozwarstwiający aorty
 • Ze strony chorób dotyczących narządów klatki piersiowej: zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc i opłucnej

Ból przewlekły brzucha

Zupełnie inny charakter ma ból przewlekły. Zwykle ma on mniejsze nasilenie.

Pacjenci często przyzwyczają się do niego i potrafią z nim żyć, choć często upośledza on ich normalne codzienne funkcjonowanie.

Bardzo często jest on wywoływany przez choroby zapalne jelit – choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Także zespół jelita drażliwego charakteryzuje się przewlekającymi się dolegliwościami bólowymi. Choroby infekcyjne i pasożytnicze jelit (np. lamblioza, tasiemczyca, glistnica), przewlekłe zapalenie trzustki, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego uprzykrzają życie pacjentów ciągłym bólem.

Przewlekły ból brzucha towarzyszy także nowotworom, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych czy też celiakii.

Zwykle niewielki odsetek pacjentów zgłaszających się do lekarza z powodu bólu brzucha wymaga hospitalizacji i leczenia operacyjnego. Zazwyczaj można leczyć się w warunkach ambulatoryjnych. Oczywiście, wszystko zależy od postawionej diagnozy.

Jakie badania należy wykonać, aby móc zdiagnozować, czym wywoływane są dolegliwości?

Dużo o tym, co może być przyczyną bólu, mówi jego lokalizacja. Dlatego też lekarz zawsze będzie wypytywał, w którym dokładnie miejscu pacjent odczuwa ból. I tak na przykład ból zlokalizowany w nadbrzuszu jest zwykle charakterystyczny dla chorób toczących się w żołądku, wątrobie, trzustce, dwunastnicy czy w narządach klatki piersiowej, zaś ból śród i podbrzusza typowy jest zazwyczaj dla chorób jelit.

Poza tym lekarz na pewno będzie pytał o to czy ból pojawił się nagle, czy też trwa od dłuższego czasu oraz czy jego nasilenie się zmienia.

W czasie wywiadu lekarskiego bardzo ważne jest poinformowanie o tym, jakie czynniki przyczyniają się do zaostrzenia się dolegliwości bólowych. Między innymi w przebiegu choroby wrzodowej ból nasila się na czczo, a ustępuje po jedzeniu.

W przypadku zapalenia trzustki czy pęcherzyka żółciowego dolegliwości bólowe są znacznie większe po spożyciu pokarmu. Natomiast ból zmniejszający się po oddaniu gazów jest typowy dla zespołu jelita drażliwego.

Lekarz będzie także badał brzuch palpacyjnie oraz będzie go osłuchiwał – takie najprostsze badanie fizykalne zwykle także ułatwia postawienie rozpoznania.

Poza tym w przypadku bólów brzucha powinno się wykonać badania laboratoryjne: morfologię krwi, poziom elektrolitów, glukozy, mocznika, kreatyniny, ALAT, ASPAT, GGTP, amylazy, troponiny sercoweji, należy także wykonać posiew i badanie ogólne moczu.

W przypadku określonych wskazań wykonuje się także badanie na obecność krwi utajonej w stolcu. Przy braku diagnozy na podstawie samych badań laboratoryjnych oraz po badaniu fizykalnym, należy także wykonać usg jamy brzusznej, natomiast w przypadku podejrzenia, że ból wywołany jest chorobą narządów klatki piersiowej, powinno wykonać się EKG oraz rtg płuc.

Czasami zachodzi konieczność poszerzenia diagnostyki o wykonanie bardziej dokładnych badań obrazowych-tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz badania endoskopowego (gastro- lub kolonoskopia), często z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

Czy ból brzucha można wyleczyć domowymi sposobami?

Żadnego bólu brzucha nie powinno się leczyć samemu domu, zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli po badaniu lekarz nie stwierdzi powodu do niepokoju i uzna, że ból jest wywołany np. błędem dietetycznym, wtedy zaleci właściwe leki i odeśle pacjenta do domu.

Jeśli jednak lekarz będzie zaniepokojony po zbadaniu pacjenta, wtedy zleci poszerzenie diagnostyki – w ten sposób nie przeoczy się żadnej poważnej przyczyny dolegliwości bólowych.
 

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a2518-RSS

Palący problem… zgaga

Zgodnie z przysłowiem przez żołądek do serca można by się spodziewać, że to serce płonie z miłości, zaraz po tym jak spożyliśmy wyszukany i apetyczny posiłek, przygotowany przez naszą sympatię. Niestety, a może na szczęście, ten piekący ból za mostkiem nie ma nic wspólnego z uczuciem żywionym do ukochanej osoby. Mamy tu bowiem do czynienia z tzw. pyrosis, czyli bardzo dziś powszechną zgagą.

Przyczyny zgagi

Zespół objawów chorobowych zwany zgagą spowodowany jest cofaniem się kwaśnego soku żołądkowego wbrew perystaltyce z żołądka do przełyku.

Jak twierdzą amerykańscy naukowcy, powrót treści pokarmowej z żołądka do przełyku jest normalnym, fizjologicznym zjawiskiem występującym u większości ludzi, zwłaszcza po posiłku.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ilość cofającej się treści przekracza normalny poziom, wywołując symptomy prowadzące do uszkodzenia błony śluzowej przełyku, a wewnętrzne mechanizmy ochronne organizmu, takie jak prawidłowa perystaltyka przełykowa oraz prawidłowo działający dolny zwieracz przełyku zaczynają funkcjonować wadliwie.

Co może wywołać zgagę:
 

 • obfite posiłki, szczególnie bogate w tłuszcze i węglowodany;
 • ostro doprawione potrawy;
 • niektóre pokarmy: czekolada, kwaśne soki, owoce i warzywa, cebula, orzeszki ziemne, gazowane napoje;
 • używki: alkohol, kawa, herbata, napoje zawierające kofeinę, papierosy;
 • niektóre leki przyjmowane na pusty żołądek: kwas acetylosalicylowy czy inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
   

Powyżej wymienione czynniki mogą działać na różnorakie sposoby.
 

Alkohol, kofeina zawarta w kawie, herbacie czy innych napojach, a także nikotyna oraz soki cytrusowe obniżają pH soku żołądkowego, czyli wzmagają kwaśność zawartości żołądka.

Czekolada, tłuste oraz ostro przyprawione pokarmy są powodem wzmożonego wydzielania cholecystokininy – hormonu peptydowego odpowiedzialnego między innymi za zmniejszenie ciśnienia w obrębie dolnego zwieracza przełyku i upośledzone opróżnianie żołądka.

Napoje gazowane zaś powodują nadmierne wypełnienie żołądka (pozornie niegroźnymi bąbelkami) oraz wzmagają wydzielanie kwasów żołądkowych.

Zgaga w ciąży…
 

Ciąża to szczególny czas dla kobiety. Nie tylko ze względu na tę maleńką istotkę, która rozwija się pod sercem, ale także ze względu na liczne dolegliwości, które mogą towarzyszyć temu odmiennemu stanowi.

Nie dziwi zatem fakt, że kobieta w ciąży cieszy się specjalnymi względami, a jej zachcianki traktowane są przez troskliwych mężów śmiertelnie poważnie.

Jednym z takich przywilejów jest bezkarne objadanie się. Niewiele osób zwróci uwagę ciężarnej kobiecie, że je za dużo i powinna nieco „przystopować”.

Niestety, przybywające kilogramy i powiększający swoje rozmiary płód, który zaczyna naciskać na ściany żołądka, stają się nie lada obciążeniem dla organizmu przyszłej mamy.

Organizm ciężarnej, podobnie jak w przypadku osób z nadwagą, przestaje panować nad powracającą do przełyku treścią pokarmową, czego efektem jest pojawienie się zgagi.

Oczywiście poglądy naszych ukochanych babć, jakoby zgaga miała przepowiadać, że dziecko urodzi się z bujną czupryną, nijak się mają do rzeczywistości.

Co zatem począć, gdy z dolegliwością, której poświęcony jest niniejszy artykuł, przyjdzie zmagać się kobiecie w ciąży? Jeśli paląca zgaga pojawi się na przykład o trzeciej nad ranem? Wówczas warto pamiętać o starych sprawdzonych sposobach.

Co może złagodzić zgagę?
 

 • Słodkie migdały
   

Dobrze, kiedy kobieta w ciąży ma je stale przy sobie.

Nie tylko dlatego, że są cennym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, tak bardzo potrzebnych do rozwoju mózgu oraz siatkówki oka u rozwijającego się płodu, ale także ze względu na to, iż dzięki zawartości związków wapnia i magnezu świetnie pomagają w atakach zgagi.
 

 • Siemię lniane
   

Napar z nasion lnu, dzięki zawartości śluzów, doskonale osłania delikatną i podrażnioną błonę śluzową przełyku przed atakiem kwasów żołądkowych.
 

 • Mleko
   

Zarówno mleko, jak i jego przetwory uzasadawiają treść żołądkową, co doraźnie zmniejsza odczucie zgagi.  

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a2619-RSS

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DSS/14/126

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33


 • Biuletyn Informacji Publicznej NFZ
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Redakcja BIP NFZ
 • Rejestr zmian BIP
 • Szukaj w BIP
 • Portal BIP



Article source: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=13&artnr=6346

Regeneracja wątroby: ostropest, karczoch czy fosfolipidy?

Wątroba to nasze prywatne, ale ciągle przeciążone (tłustą dietą, stosowanymi lekami itd.) laboratorium. Jeśli prowadziliśmy tryb życia wyjątkowo nieprzyjazny dla hepatocytów (komórek wątrobowych), warto sięgnąć po regenerujące oraz wspierające ich czynność preparaty roślinne.

Ostropest plamisty

Jedną z podstawowych substancji roślinnych stosowanych w schorzeniach wątroby jest ostropest plamisty (Silibum marianum). W lecznictwie stosuje się konkretnie owoce (zwane nasionami), a główne ich działanie związane jest z obecnością związku o nazwie sylimaryna. Uważa się, że sylimaryna wykazuje działanie ochronne na komórki wątroby przez stabilizację i uszczelnienie błon komórkowych, co utrudnia przenikanie substancji toksycznych do wnętrza hepatocytów. Ostropest stosowany jest więc wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby (spowodowanych czynnikami takimi jak np. alkohol) oraz w niestrawności (uczucie wzdęcia, odbijania). Przy stosowaniu należy jednak zachować ostrożność, gdyż ostropest może mieć wpływ na aktywność wątrobowych enzymów mikrosomalnych, co prowadzi do zmiany metabolizmu niektórych leków. Jak do tej pory potwierdzono, że znacząco obniża on skuteczność podawanego równocześnie metronidazolu. Są też badania wskazujące na nieznaczne osłabienie działania indynawiru (lek hamujący działanie proteaz HIV). Nie zaleca się też stosowania preparatów zawierających ekstrakt z ostropestu u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.  

Ostropest mielony?

Można też kupić nasiona ostropestu. Na naszym rynku istnieją one w dwóch wersjach: niezmielonej i zmielonej. Jednak jeśli chcemy zachować wszystkie wartości powinniśmy mielić go sami (w małych porcjach) i spożyć tuż po takiej obróbce. Uwaga! Ostropest występuje też w postaci ziół do kąpieli. Takiej postaci można używać jedynie do użytku zewnętrznego (1 szklanką wrzątku zalewamy 1 łyżką stołową owoców ostropestu, parzymy pod przykryciem 10-15 minut, cedzimy uzyskany napar i przelewamy do wanny z wodą).

Fosfolipidy sojowe

Wiele badań poświęcono także związkom fosfolipidowym, pozyskanym z nasion soi. Po dostaniu się do wątroby są one wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie ubytków powstałych wskutek procesu chorobowego i obniżenie wrażliwości hepatocytów na mogące uszkadzać je czynniki. Nie wszyscy mogą je jednak stosować. Ze względu na zawartość oleju sojowego powinny je omijać osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na soję (ryzyko reakcji alergicznej).

Powody, aby jeść karczochy

Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) jest rośliną, która poza wykorzystaniem w sztuce kulinarnej, również znajduje się w gronie dobroczyńców dla naszej wątroby. Najbardziej cenionym składnikiem jest w tym przypadku cynaryna. Ciekawą właściwością karczocha jest zdolność pobudzania wydzielania żółci przez wątrobę. Zwiększona ilość żółci, jak również jej ułatwiony przepływ przez drogi żółciowe, skutkuje usprawnieniem trawienia. Z tej przyczyny karczoch często łączy się z ostropestem (wzajemne uzupełnianie właściwości). W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej o zastosowaniu preparatu o takim składzie powinien jednak zadecydować lekarz.

Co jeszcze „lubi” nasza wątroba?

Nasza wątroba lubi również aminokwasy takie L-arginina i L-ornityna. Korzystne jest również stosowanie preparatów wzbogaconych w witaminy z grupy B. W ofercie aptecznej mamy do dyspozycji szereg preparatów o złożonym składzie. Pamiętajmy też jednak o zmianie naszego trybu życia. Ciągłe usprawiedliwianie naszych występków poprzez stosowanie „osłonowych” środków to zgubny kierunek …

Article source: http://www.doz.pl/czytelnia/a2858-RSS